Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 730/Β/04.03.2019

  • 4/3/2019

Απόφ. 16973 Σύσταση Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 40/Α/04.03.2019

  • 4/3/2019

Απόφ. ΝΟΜΟΣ 4599 Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 733/Β/04.03.2019

  • 4/3/2019

Απόφ. 169 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 744/Β/04.03.2019

  • 4/3/2019

Απόφ. Α.1078 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 80/Δ/01.03.2019

  • 4/3/2019

Απόφ. 6393/93 Επανακαθορισμός ορίων οικισμού Πάργας, Δήμου Πάργας, Π.Ε....

Περισσότερα

ΦΕΚ 80/Δ/01.03.2019

  • 4/3/2019

Απόφ. 212294 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 82/Δ/01.03.2019

  • 4/3/2019

Απόφ. Π.Δ. 13-02-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 84/Δ/04.03.2019

  • 4/3/2019

Απόφ. 32823 Καθορισμός οριογραμμής παραλίας στην θέση «ΚΑΛΛΙΓΟΝΙ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 716/Β/01.03.2019

  • 1/3/2019

Απόφ. 3122.1-Τ20Γ/12364/2019 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 719/Β/01.03.2019

  • 1/3/2019

Απόφ. Δ21/209/Φ.Α21 Ανάθεση των έργων, μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.