Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 58/Δ/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. Π.Δ.07-02-19 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Β΄ κατοικίας σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 535/Β/21.02.2019

  • 22/2/2019

Απόφ. 17080 /Θ1 Ένταξη στον ν. 4412/2016 (Α΄147) ως εκάστοτε ισχύει, των προμηθειών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 547/Β/22.02.2019

  • 22/2/2019

Απόφ. 109 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 565/Β/22.02.2019

  • 22/2/2019

Απόφ. 14308 ΕΞ 2019 Συγκρότηση και ορισμός μελών της Επιτροπής της παρ. 6 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 531/Β/21.02.2019

  • 22/2/2019

Απόφ. 18613 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 563/Β/22.02.2019

  • 22/2/2019

Απόφ. 11696 Έγκριση της 3/9.1.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 510/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./14112/Α331 Έγκριση χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής σε σεισμόπληκτους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 512/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./14189 πε/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 537/Β/21.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. Αριθμ. Γρ. Προέδρου: 10 Χορήγηση εξουσιοδότησης για υπογραφή εγγράφων "Με εντολή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 46/Δ/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 5139 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.