Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 315/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 3/1/2019

Απόφ. 532/26-11-2018 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 532/Δ/31.12.2018

  • 3/1/2019

Απόφ. 3689/204185 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 221/Α/31.12.2018

  • 31/12/2018

Απόφ. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας από τη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5886/Β/31.12.2018

  • 31/12/2018

Απόφ. Α. 1014 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β’ 2823 και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 311/ΑΑΠ/24.12.2018

  • 31/12/2018

Απόφ. Π.Δ. 23-11-18 Επανακαθορισμός του συντελεστή δόμησης της Πολεοδομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 309/ΑΑΠ/21.12.2018

  • 28/12/2018

Απόφ. 610316(2117) Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 309/ΑΑΠ/21.12.2018

  • 28/12/2018

Απόφ. 610398(2119) Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου με την αυτοδίκαιη άρση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 312/ΑΑΠ/24.12.2018

  • 28/12/2018

Απόφ. 295929 Τροποποίηση σχεδίου πόλεως εντός του ΟΤ Γ433Α της Πολεοδομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 313/ΑΑΠ/27.12.2018

  • 28/12/2018

Απόφ. 295504 Τροποποίηση σχεδίου πόλης Ανωγείων (ΦΕΚ 322/Α΄/5-11-1946 και ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 530/Δ/24.12.2018

  • 28/12/2018

Απόφ. 15290/149113 Επανακαθορισμός στο σύνολό τους των οριογραμμών αιγιαλού-παραλίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.