Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 147/Β/29.01.2019

  • 30/1/2019

Απόφ. Δ20/οικ.108/Φ.41 Ανάθεση των έργων, μελετών και συμβάσεων παροχής τεχνικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 173/Β/30.01.2019

  • 30/1/2019

Απόφ. 4241/127 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 13/Δ/29.01.2019

  • 30/1/2019

Απόφ. 289774 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 11/Δ/28.01.2019

  • 29/1/2019

Απόφ. 8748 Καθορισμός ορίων παραλίας στη θέση «Αγρός -Σκάλα» Αγίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 13/Α/29.01.2019

  • 29/1/2019

Απόφ. 4589 Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 334/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 28/1/2019

Απόφ. 292047/4491 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 111/Β/25.01.2019

  • 28/1/2019

Απόφ. 13562 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 125/Β/28.01.2019

  • 28/1/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3884/240 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης- Καταχώριση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6168/Β/31.12.2018

  • 28/1/2019

Απόφ. 874/2 Κανονισμός καθορισμού των τελών διέλευσης και των τελών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 8/Δ/25.01.2019

  • 28/1/2019

Απόφ. 114934/11847/2018 Μερικός επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού στην...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.