Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 906/Β/15.03.2019

  • 15/3/2019

Απόφ. 3308/28370 Τροποποίηση - συμπλήρωση της οικ. 6983/ 85785/1.6.2017 (ΦΕΚ 2002/Β΄/12.6.2017)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 873/Β/13.03.2019

  • 14/3/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./11226πε/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 105/Δ/12.03.2019

  • 14/3/2019

Απόφ. 2886/142447 Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών, με βλάστηση ιδίως από Ποσειδωνία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 858/Β/12.03.2019

  • 13/3/2019

Απόφ. 25412 Τροποποίηση της 15729/2014 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 104/Δ/08.03.2019

  • 13/3/2019

Απόφ. 24459 Επικύρωση καθορισμού τμηματικής οριοθέτησης χειμάρρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 106/Δ/12.03.2019

  • 12/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/19518/1064 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή νοτίως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 44/Α/09.03.2019

  • 9/3/2019

Απόφ. 4601 Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 45/Α/09.03.2019

  • 9/3/2019

Απόφ. 4602 Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 43/Α/09.03.2019

  • 9/3/2019

Απόφ. 4600 Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.