Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 505/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 25810 Έγκριση της 11/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 666/16486 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 625/15473 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 21532 Έγκριση της 8/2019 απόφασης του Δημο- τικού Συμβουλίου Νότιας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 694/17232 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 665/16484 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 663/16482 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 507/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 690/17210 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 513/Β/20.02.2019

  • 21/2/2019

Απόφ. 1429 Τροποποίηση της 2464/23-2-2012 απόφασης (ΦΕΚ 781/Β'/2012), όπως τροποποιήθηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 485/Β/19.02.2019

  • 20/2/2019

Απόφ. 23371 Έγκριση της 4/21-1-2019 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.