Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 975/Β/21.03.2019

  • 21/3/2019

Απόφ. 5336 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 114/Δ/20.03.2019

  • 21/3/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/34376/23625/599/301 Έγκριση οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Ελύρου, Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 948/Β/20.03.2019

  • 20/3/2019

Απόφ. Α.1101 Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 108/Δ/18.03.2019

  • 20/3/2019

Απόφ. 182 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ’23 εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 109/Δ/18.03.2019

  • 20/3/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/75676/8386/613 Έγκριση της αναοριοθέτησης του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 109/Δ/18.03.2019

  • 20/3/2019

Απόφ. 17979 ΕΞ 2019 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. ΓΓΔΠ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 930/Β/19.03.2019

  • 19/3/2019

Απόφ. 223 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 110/Δ/18.03.2019

  • 19/3/2019

Απόφ. Π.Δ. 18-02-19 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 110/Δ/18.03.2019

  • 19/3/2019

Απόφ. Π.Δ.22-01-19 Καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης του χώρου σχολείου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 897/Β/15.03.2019

  • 18/3/2019

Απόφ. 521 Τροποποίηση της αριθμ. 2596/3-12-2018 απόφασης (ΦΕΚ 5565/τ.Β΄/11-12-2018...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.