Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4096/Β/20.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 78522/7111 Καθορισμός οδών που ανήκουν στην αρμοδιότητα συντήρησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4147/Β/21.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 179001/645 Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β’756/02.03.2018) κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4151/Β/21.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 64934/596 Καθορισμός αρμόδιου Φορέα για τη συντήρηση της Νέας Οδού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4158/Β/21.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. ΓΔΣΥ/ οικ18114 Έγκριση ανάθεσης της διαδικασίας σύναψης προγραμματικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4179/Β/21.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. Δ.Ο.Υ/ οικ-4836/Φ.911 Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 360/Δ/20.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 64185/6750 Διαπιστωτική πράξη για την οριστικοποίηση της προκαταρκτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 366/Δ/20.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 4745 Καθορισμός αιγιαλού-παραλίας στην περιοχή Πλατιά Περάματα,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 367/Δ/20.09.2018

  • 21/9/2018

Απόφ. 111858 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος δύο ρεμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 191/ΑΑΠ/17.09.2018

  • 20/9/2018

Απόφ. 100236 Αναγνώριση κοινόχρηστης αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4060/Β/17.09.2018

  • 20/9/2018

Απόφ. ΔΥδρογ/Δ/οικ. 177646 Τροποποίηση της οικ.170382/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.