Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1019/Β/26.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. Δ4δ/οικ.23069 Παράταση της διάρκειας της εκκαθάρισης της εταιρείας με...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1019/Β/26.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. ΔΝΣα/οικ.22494/ ΦΝ 459 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 116/Δ/22.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/75693/8390/615/150 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της Οδικής Σήραγγας Τοπολίων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 116/Δ/22.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. 12024 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Αγιάσου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 116/Δ/22.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/665237/67441/5617/2119 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του ανεμόμυλου φερόμενης ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 120/Δ/22.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. 593 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 126/Δ/22.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. 38731 Επανακαθορισμός οριογραμμών παραλίας στην Θέση «ΑΜΜΟΥΔΑ-ΦΩΚΑΙΑ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 958/Β/21.03.2019

  • 22/3/2019

Απόφ. 27421 Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 973/Β/21.03.2019

  • 22/3/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.2911/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 130/Δ/22.03.2019

  • 22/3/2019

Απόφ. Π.Δ. 06-03-19 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης και επέκτασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.