Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4483/Β/07.12.2017

  • 20/12/2017

Απόφ. ΓΔΟΠ 0001989 ΕΞ 2017 Χ.Π.1435 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4488/Β/13.12.2017

  • 20/12/2017

Απόφ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573 Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4493/Β/04.12.2017

  • 20/12/2017

Απόφ. 132895/1752 Καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών που διενεργούν...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4507/Β/19.12.2017

  • 20/12/2017

Απόφ. 2064/136790 1η Τροποποίηση της αριθμ. 1013/95296/ 13.09.2017 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4461/Β/26.10.2017

  • 19/12/2017

Απόφ. 908/2017 Απένταξη του συνόλου των συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4472/Β/06.12.2017

  • 19/12/2017

Απόφ. 1947/4-12-2017 Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4479/Β/14.12.2017

  • 19/12/2017

Απόφ. 1594 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4479/Β/14.12.2017

  • 19/12/2017

Απόφ. 1594 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4484/Β/15.12.2017

  • 19/12/2017

Απόφ. Δ3(α)/οικ.93730 Απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη στους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4487/Β/13.12.2017

  • 19/12/2017

Απόφ. 3122.1-Τ29/89088/2017 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.