Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 6061/Β/31.12.2018

  • 18/1/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6737/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6090/Β/31.12.2018

  • 18/1/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΜΑΕΠΥΠ/662924/25818/3511/777 Παράταση έναρξης υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6092/Β/31.12.2018

  • 18/1/2019

Απόφ. 104147/33258 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1/ΑΑΠ/17.01.2019

  • 17/1/2019

Απόφ. 650 Τροποποίηση χωροθέτησης και έγκριση περιβαλλοντικών όρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 42/Β/17.01.2019

  • 17/1/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/1542/66 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 43/Β/17.01.2019

  • 17/1/2019

Απόφ. 29 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 543/Δ/31.12.2018

  • 17/1/2019

Απόφ. 24179 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη των: 1) Δ.Κ. Θάσου, 2) Δ.Κ. Θεολόγου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6050/Β/31.12.2018

  • 16/1/2019

Απόφ. 22785 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14129/02-07-2015 απόφασης Αναπληρώτριας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6051/Β/31.12.2018

  • 16/1/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./5780/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6051/Β/31.12.2018

  • 16/1/2019

Απόφ. 2159/179798 Τροποποίηση της αριθμ. 915/69142/15-05-2018 (Β΄ 1812) απόφασης του Αναπληρωτή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.