Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1113/Β/03.04.2019

  • 3/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/28578/220 Τροποποίηση της με Α.Π. 171563/131/21.02.2018 (Β΄ 756/02.03.2018) κοινής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 137/Δ/02.04.2019

  • 3/4/2019

Απόφ. 554 Επανακαθορισμός αιγιαλού - καθορισμός παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 138/Δ/02.04.2019

  • 3/4/2019

Απόφ. Π.Δ.19-02-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 138/Δ/02.04.2019

  • 3/4/2019

Απόφ. Π.Δ.27-02-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 138/Δ/02.04.2019

  • 3/4/2019

Απόφ. Π.Δ.26-02-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 141/Δ/02.04.2019

  • 3/4/2019

Απόφ. 284192/2018 Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου ως Προϋφισταμένης του έτους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 142/Δ/02.04.2019

  • 3/4/2019

Απόφ. 15239 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1103/Β/03.04.2019

  • 3/4/2019

Απόφ. 45872 Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 52/Α/01.04.2019

  • 1/4/2019

Απόφ. 4605 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1047/Β/29.03.2019

  • 1/4/2019

Απόφ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 Εξειδίκευση του είδους των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.