Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 36/Α/09.03.2021

  • 10/3/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4782 Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 97/Δ/05.03.2021

  • 8/3/2021

Απόφ. 28764 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δ.Ε. Αμφίκλειας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 850/Β/04.03.2021

  • 4/3/2021

Απόφ. 5621 ΕΞ 2021 Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/ 14.1.2015 υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 92/Δ/03.03.2021

  • 4/3/2021

Απόφ. 56322 Έγκριση χρήσης γης για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Πάρκων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 92/Δ/03.03.2021

  • 4/3/2021

Απόφ. Π.Δ.11-2-21 Επανέγκριση των ορίων και των όρων και περιoορισμών δόμησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 30/Α/28.02.2021

  • 28/2/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4780 Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας, Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 31/Α/28.02.2021

  • 28/2/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4781 Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 689/Β/22.02.2021

  • 23/2/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/13582/952 Μεθοδολογία προγραμματισμού των τακτικών περιβαλλοντικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 26/Α/19.02.2021

  • 20/2/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4778 Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 27/Α/20.02.2021

  • 20/2/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4779 Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2010/13 του...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.