Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5437/Β/09.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. Δ.ΟΡΓ.Α 1138138ΕΞ2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 803/Δ/09.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. 283172/68160/οικ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών για την ανέγερση κτιρίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 805/Δ/09.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/110497/4929 Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 805/Δ/09.12.2020

  • 9/12/2020

Απόφ. Π.Δ. 25-11-20 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 794/Δ/07.12.2020

  • 8/12/2020

Απόφ. 53490 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον επανακαθορισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 244/Α/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 102 Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5353/Β/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. 73627 Φ.599 Ορισμός των οργανικών μονάδων του Πυροσβεστικού Σώματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5386/Β/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. 33864 ΕΞ 2020 Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας «Κοινωνία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 792/Δ/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/308753/6467 Έγκριση τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 793/Δ/07.12.2020

  • 7/12/2020

Απόφ. Π.Δ.27-11-2020 Αναγνώριση ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 οδού σε εκτός...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.