Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4642/Β/29.12.2017

  • 29/12/2017

Απόφ. 2056/140051 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1332/93570/23-08-2016 (Β’ 2848) «Διαδικασία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4643/Β/29.12.2017

  • 29/12/2017

Απόφ. 1223 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4588/Β/18.12.2017

  • 28/12/2017

Απόφ. Φ 14/02/184780/899 Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4592/Β/21.12.2017

  • 28/12/2017

Απόφ. ΓΔΟΠ 0002791 ΕΞ 2017 Χ.Π.1184 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4592/Β/21.12.2017

  • 28/12/2017

Απόφ. ΓΔΟΠ 0002792 ΕΞ 2017 Χ.Π.1367 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4607/Β/12.12.2017

  • 28/12/2017

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/549687/27495/3706/868 Παράταση έναρξης υποχρέωσης εγκατάστασης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4617/Β/22.12.2017

  • 28/12/2017

Απόφ. 142609 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 127846/22.11.2017 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4617/Β/01.09.2017

  • 28/12/2017

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/2528/Α325 Τροποποίηση α) της με αριθμ. πρωτ. 900/Α325/13-10-2014 (Φ.Ε.Κ. 2826/Β΄/21-10-2014)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4517/Β/23.11.2017

  • 27/12/2017

Απόφ. 17615 Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Σιντικής.(5)...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.