Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4682/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 897 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4582/Β/11.12.2017

  • 2/1/2018

Απόφ. 34326 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 416/Δ/29.11.2017

  • 2/1/2018

Απόφ. 76315 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό οριογραμμών αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4599/Β/08.12.2017

  • 29/12/2017

Απόφ. 101928/35907 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4606/Β/19.12.2017

  • 29/12/2017

Απόφ. 1203 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4606/Β/19.12.2017

  • 29/12/2017

Απόφ. 1202 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4606/Β/19.12.2017

  • 29/12/2017

Απόφ. 1204 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4606/Β/19.12.2017

  • 29/12/2017

Απόφ. 1206 Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, για την αντιμετώπιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4637/Β/14.12.2017

  • 29/12/2017

Απόφ. 51096 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης-καταχώριση των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4640/Β/28.12.2017

  • 29/12/2017

Απόφ. 62134/4100 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.