Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 179/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 16775 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 181/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/Δ ΧΩΡΣ/28990/358 Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1254/Β/12.04.2019

  • 15/4/2019

Απόφ. 313/2019 Κανονισμός λειτουργίας εργαλείου σύγκρισης τιμών στον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1277/Β/15.04.2019

  • 15/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 166/Δ/12.04.2019

  • 15/4/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/39251/593 Μη έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 169/Δ/15.04.2019

  • 15/4/2019

Απόφ. 30366/1279 Καθορισμός όρων δόμησης για το έργο «Εκπόνηση μελετών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1237/Β/11.04.2019

  • 12/4/2019

Απόφ. 19951 Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 57/Α/11.04.2019

  • 11/4/2019

Απόφ. 4606 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1206/Β/10.04.2019

  • 11/4/2019

Απόφ. 1543 Τροποποίηση της 4786/27.11.2018 (ΦΕΚ 5539/τΒ/11-12-2018) απόφασης του Περιφερειάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1220/Β/11.04.2019

  • 11/4/2019

Απόφ. 3122.1-Τ08/20892/2019 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την μελέτη και κατασκευή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.