Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 118/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/38207/562 Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 121/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. 42686 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού στην Θέση «Σωτηριώτισσα»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 124/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/44056/682 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 125/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. 29387/440 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 128/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. 165 Προσδιορισμός χρήσης γης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 129/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/92505/63560/1065/437 Προσωρινή οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου του οχυρωμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 972/Β/21.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. 4418 Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, οργανωμένες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 988/Β/22.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. 619/46787 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1019/Β/26.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. Δ4δ/οικ.23069 Παράταση της διάρκειας της εκκαθάρισης της εταιρείας με...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1019/Β/26.03.2019

  • 26/3/2019

Απόφ. ΔΝΣα/οικ.22494/ ΦΝ 459 Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.