Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 4721/Β/22.12.2017

  • 9/1/2018

Απόφ. 1216 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 294/ΑΑΠ/08.12.2017

  • 8/1/2018

Απόφ. 45760 Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της μη συντελεσμένης ρυμοτομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 294/ΑΑΠ/11.12.2017

  • 8/1/2018

Απόφ. 4017 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενης του 1923 εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 294/ΑΑΠ/05.12.2017

  • 8/1/2018

Απόφ. 318082/6003 Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4704/Β/29.12.2017

  • 5/1/2018

Απόφ. 2/89947/ΔΕΦ Καθορισμός των προϋποθέσεων και ρύθμιση των λεπτομερειών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4651/Β/18.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0002607 ΕΞ 2017 /Χ.Π. 2199 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τη χαλαζόπτωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4651/Β/18.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0002611 ΕΞ 2017/Χ.Π. 2198 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4651/Β/18.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. ΓΔΟΠ 0002610 ΕΞ 2017/Χ.Π. 2200 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4664/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 907 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4665/Β/21.12.2017

  • 3/1/2018

Απόφ. 894 Έγκριση της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.