Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 42/Β/16.01.2018

  • 17/1/2018

Απόφ. 1023 Καθορισμός των όρων λειτουργίας του συστήματος καταγραφής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4778/Β/20.12.2017

  • 17/1/2018

Απόφ. 4895 Παράταση ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 52890/4174/2014 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 424/Δ/23.11.2017

  • 17/1/2018

Απόφ. 74930 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 308/ΑΑΠ/19.12.2017

  • 16/1/2018

Απόφ. 45203/27.07.2017 Απόφαση για το χαρακτηρισμό, της περιοχής Παναγιάς Κρυφτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4748/Β/20.12.2017

  • 16/1/2018

Απόφ. Φ. 28/56845/2017 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών και εκτέλεσης εργασιών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4748/Β/20.12.2017

  • 16/1/2018

Απόφ. Φ. 28/56843/2017 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4748/Β/20.12.2017

  • 16/1/2018

Απόφ. Φ. 28/56844/2017 Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/10.03.2017

  • 15/1/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ56/66445/39559/2265/729 Κήρυξη - οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου Κλειδιού, Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/20.12.2017

  • 15/1/2018

Απόφ. 4242 Μερική ανάκληση της αριθμ. 11013/ 17.12.2010 (ΑΑΠ 596) απόφασης Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 307/ΑΑΠ/11.12.2017

  • 15/1/2018

Απόφ. 9232 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στρατοπέδου...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.