Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1417/Β/24.04.2019

  • 25/4/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ/2268/Α335 Χαρακτηρισμός ως δυσπρόσιτης α) της θέσης του οικοπέδου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1417/Β/24.04.2019

  • 25/4/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/2858/Α321 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1435/Β/24.04.2019

  • 25/4/2019

Απόφ. ΔΚΕΔΕ/οικ. 6560 Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1454/Β/25.04.2019

  • 25/4/2019

Απόφ. 33180/351 Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 197/Δ/25.04.2019

  • 25/4/2019

Απόφ. 55143 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 66/Α/25.04.2019

  • 25/4/2019

Απόφ. 4608 Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1344/Β/23.04.2019

  • 24/4/2019

Απόφ. Δ14 /15834/237 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1367/Β/22.04.2019

  • 24/4/2019

Απόφ. Α.1103 Τροποποίηση της Φ.318/216/2002 (Β’544) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1399/Β/23.04.2019

  • 24/4/2019

Απόφ. Α.1129 Τροποποίηση της Α.1037/25.1.2019 (Β΄ 213) απόφασης του Διοικητή της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1403/Β/23.04.2019

  • 24/4/2019

Απόφ. 24245 Τροποποίηση της 28492/2009 (Β΄ 931) απόφασης, όπως τροποποιήθηκε...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.