Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 17/ΑΑΠ/05.02.2019

  • 7/2/2019

Απόφ. 380893/7338 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 20/ΑΑΠ/05.02.2019

  • 7/2/2019

Απόφ. 7667 Κύρωση τμήματος του δικτύου κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 295/Β/07.02.2019

  • 7/2/2019

Απόφ. 221 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) ΔΕΥΑ του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 256/Β/06.02.2019

  • 6/2/2019

Απόφ. 22841/18 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 256/Β/06.02.2019

  • 6/2/2019

Απόφ. 133 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 16/ΑΑΠ/05.02.2019

  • 6/2/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/4659/57 Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 248/Β/05.02.2019

  • 6/2/2019

Απόφ. 90 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 239/Β/05.02.2019

  • 6/2/2019

Απόφ. 114416/36174 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 230/Β/04.02.2019

  • 5/2/2019

Απόφ. ΔΧΠ 0000184 ΕΞ 2019/Χ.Π.37 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 233/Β/04.02.2019

  • 5/2/2019

Απόφ. 14 Παράταση ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 6749/03-09-2015 απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.