Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1497/Β/03.05.2019

  • 3/5/2019

Απόφ. 8273 Προθεσμία κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1497/Β/03.05.2019

  • 3/5/2019

Απόφ. 8242 Αναγνώριση του φυσικού πόρου "Πηγή Μεθάνων (Αι Πηγαί)" Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1500/Β/03.05.2019

  • 3/5/2019

Απόφ. ΔΝΣβ/οικ.34452/ΦΝ 466 Ανάθεση αρμοδιότητας στην Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 67/Α/03.05.2019

  • 3/5/2019

Απόφ. 4609 Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1463/Β/02.05.2019

  • 2/5/2019

Απόφ. 7827 Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Σήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1421/Β/24.04.2019

  • 30/4/2019

Απόφ. 3122.2/23914/2019 Τροποποίηση της 8220/131/14 υπουργικής απόφασης ΥΝΑ (ΦΕΚ 1651/Β΄)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1457/Β/30.04.2019

  • 30/4/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/3776 /Α321 Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 198/Δ/25.04.2019

  • 30/4/2019

Απόφ. 22-03-19 Επανακαθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1411/Β/24.04.2019

  • 25/4/2019

Απόφ. 805/49842 Καθορισμός Χώρων Εκγύμνασης Κυνηγετικών Σκύλων.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1415/Β/24.04.2019

  • 25/4/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 4289/Α321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.