Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 135/Β/24.01.2018

  • 25/1/2018

Απόφ. 419 Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1/Δ/23.01.2018

  • 24/1/2018

Απόφ. 788 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1/Δ/23.01.2018

  • 24/1/2018

Απόφ. 82642 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1/ΑΑΠ/19.01.2018

  • 24/1/2018

Απόφ. 224438/3364 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1/ΑΑΠ/19.01.2018

  • 24/1/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/548564/365999/13685/4545 Οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Μαγούλα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 310/ΑΑΠ/29.12.2017

  • 24/1/2018

Απόφ. 3596/208065 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δ.Ε. Νέας Αρτάκης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4846/Β/29.12.2017

  • 24/1/2018

Απόφ. 4999 Παράταση ισχύος της με αριθμ. πρωτ. οικ. 6749/03-09-2015 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4856/Β/29.12.2017

  • 24/1/2018

Απόφ. 93543/4756 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης ΦΑ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 312/ΑΑΠ/29.12.2017

  • 23/1/2018

Απόφ. 81539 /Φ (1/4 ΣΧΟΟΑΠ) Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 313/ΑΑΠ/29.12.2017

  • 23/1/2018

Απόφ. 49851 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Ερεχθείου...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.