Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 200/Δ/07.05.2019

  • 7/5/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/579766/415241/7488/3041 Χαρακτηρισμός ως μνημείου της Ιεράς Μονής Ευαγγελιστρίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 201/Δ/07.05.2019

  • 7/5/2019

Απόφ. 1772 Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας μετά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1470/Β/03.05.2019

  • 6/5/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/34509/918 Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1470/Β/03.05.2019

  • 6/5/2019

Απόφ. 17314 /Δ9. 914 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/ 28/27.11.2017 «Ηλεκτρονική...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1472/Β/03.05.2019

  • 6/5/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32226/1052 Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων σύμφωνα μετο άρθρο 21 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1473/Β/03.05.2019

  • 6/5/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/32218/1051 Σύστημα αειφορίας βιοκαυσίμων και βιορευστών σύμφωνα με...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1476/Β/03.05.2019

  • 6/5/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11589/2018/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1485/Β/03.05.2019

  • 6/5/2019

Απόφ. 29122/314 Καθορισμός διαδικασίας και λοιπών προϋποθέσεων, καθώς...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1479/Β/03.05.2019

  • 3/5/2019

Απόφ. 7471 Διαδικασία σφράγισης τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1494/Β/03.05.2019

  • 3/5/2019

Απόφ. 60/16/3.4.2019 Διορθώσεις και μικρής κλίμακας αλλαγές των εγκεκριμένων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.