Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 567/Β/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. Φ. 845/8/10856/Σ.2767 Έγκριση υπέρβασης του ανώτατου αριθμού των επιτρεπομένων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 53/Δ/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 20526 Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας και τροποποίηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 53/Δ/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 5175 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 54/Δ/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 16975 Επανακαθορισμός ορίων Αιγιαλού -Παραλίας στη θέση από «Ξηροπήγαδο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 55/Δ/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. ΔΟΥ/οικ/624/Φ.270 Χαρακτηρισμός του νέου οδικού τμήματος της Νότιας Παράκαμψης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 57/Δ/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. 31456 Μερική ανάκληση της αριθμ. 2054/7-11-1989 (Φ.Ε.Κ. 705/Δ΄/1989) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 58/Δ/22.02.2019

  • 25/2/2019

Απόφ. Π.Δ.07-02-19 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης περιοχής Β΄ κατοικίας σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 535/Β/21.02.2019

  • 22/2/2019

Απόφ. 17080 /Θ1 Ένταξη στον ν. 4412/2016 (Α΄147) ως εκάστοτε ισχύει, των προμηθειών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 547/Β/22.02.2019

  • 22/2/2019

Απόφ. 109 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.