Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 327/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 623975(2160) Μελέτη Τοπικών Πολεοδομικών Ρυθμίσεων Οικισμών Δήμου Θέρμης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 328/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 303929/5747/17 Μη έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 328/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 17-12-18 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 329/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 14-12-18 Έγκριση γενικού σχεδιασμού μαρίνας Πύλου.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 330/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 223829/3388 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοζάνης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 330/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 320484/6358 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 330/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 21/1/2019

Απόφ. 216721/3307 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 49/Β/18.01.2019

  • 21/1/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΣΔΥΎ/1029/3 Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. 135275/2017...

Περισσότερα

ΦΕΚ 49/Β/18.01.2019

  • 21/1/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/1085/87 Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/ 8.2.2018 απόφασης των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 54/Β/21.01.2019

  • 21/1/2019

Απόφ. 138295 Τροποποίηση της 35979/29.03.2018 υπουργικής απόφασης «Δεύτερη...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.