Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 165/Δ/31.03.2021

  • 1/4/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/26748/1202 Παράταση των προθεσμιών των περ. α, β και γ της παρ. 1 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1219/Β/29.03.2021

  • 30/3/2021

Απόφ. 37211 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20725/Β.979/ 10-5-2011 απόφασης «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1173/Β/26.03.2021

  • 26/3/2021

Απόφ. Α.1065 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΕΦΚ Φ 1188105 ΕΞ 2016/22-12-2016 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 44/Α/26.03.2021

  • 26/3/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4787 Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου - Σύστασης Δικαιώματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 42/Α/23.03.2021

  • 23/3/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4785 Κύρωση επενδυτικής συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 43/Α/23.03.2021

  • 23/3/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4786 Εφαρμογή διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1939 του Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 133/Δ/18.03.2021

  • 18/3/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/10249/490 Παράταση αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 40/Α/16.03.2021

  • 16/3/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4784 Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 38/Α/12.03.2021

  • 13/3/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4783 Κύρωση της απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 956/Β/11.03.2021

  • 11/3/2021

Απόφ. 1050 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης του Διοικητή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.