Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1620/Β/10.05.2019

  • 10/5/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓ/32989/627 Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1626/Β/10.05.2019

  • 10/5/2019

Απόφ. 100 Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 217/Δ/10.05.2019

  • 10/5/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/105381/72645/2066/866 Έγκριση κήρυξης - οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1561/Β/08.05.2019

  • 9/5/2019

Απόφ. 38481 Χορήγηση παράτασης του άρθρου 53, παρ. 4, του ν. 3982/2011, στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1561/Β/08.05.2019

  • 9/5/2019

Απόφ. 38493 Χορήγηση πρόσθετης παράτασης ενός (1) έτους της προθεσμίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1590/Β/09.05.2019

  • 9/5/2019

Απόφ. 30595 Τροποποίηση και αντικατάσταση της 13022/19-04-2018 (ΦΕΚ 1377 Β’)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 206/Δ/09.05.2019

  • 9/5/2019

Απόφ. Π.Δ. 21-03-19 Χαρακτηρισμός και Οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1514/Β/07.05.2019

  • 8/5/2019

Απόφ. 12609 Φ.700.18 Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2019 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1558/Β/08.05.2019

  • 8/5/2019

Απόφ. 441/2019 Διενέργεια δύο (2) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 70/Α/07.05.2019

  • 8/5/2019

Απόφ. 4610 Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.