Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 73/Α/17.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 4611 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 73/Α/17.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 4611 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1699/Β/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. 33862 Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1700/Β/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. 436 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1701/Β/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./5762/2018/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1719/Β/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. 69013/Ζ1 Παράταση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 5 του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1727/Β/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. 1289 Τροποποίηση της ΓΔΣΥ/οικ.18114/27-08-2018 (ΦΕΚ 4158/τ.Β΄/21-9-2018) υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 225/Δ/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. 22706 Επικύρωση έκθεσης για τον επανακαθορισμό των οριογραμμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 226/Δ/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. 23369 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 227/Δ/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. 103927 Μερική άρση αναδάσωσης εκτάσεως συνολικού εμβαδού 873,11...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.