Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 15/Δ/02.02.2018

  • 6/2/2018

Απόφ. 81792 Μερική κύρωση δασικού χάρτη δήμων Σύμης και Πάτμου, Περιφερειακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 13/ΑΑΠ/01.02.2018

  • 5/2/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/497461/329426/12400/4245 Οριοθέτηση του κηρυγμένου χερσαίου και του ενάλιου αρχαιολογικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 291/Β/02.02.2018

  • 5/2/2018

Απόφ. 170195 Τροποποίηση της οικ. 170382/13-01 2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5/Δ/01.02.2018

  • 5/2/2018

Απόφ. 203702 Μερική κύρωση δασικού χάρτη της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 450/Δ/29.12.2017

  • 5/2/2018

Απόφ. 17027/214375 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση επί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 452/Δ/29.12.2017

  • 5/2/2018

Απόφ. 1240 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος με αριθμ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 453/Δ/29.12.2017

  • 5/2/2018

Απόφ. 4109 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 304/Β/02.02.2018

  • 5/2/2018

Απόφ. 1915 Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 304/Β/02.02.2018

  • 5/2/2018

Απόφ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 170744 Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής για την Ενέργεια και το Κλίμα....

Περισσότερα

ΦΕΚ 14/ΑΑΠ/01.02.2018

  • 2/2/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/16778/11994/225/71 Συμπλήρωση των όρων της με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/41115/1277/11.8.2000...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.