Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 235/Δ/12.05.2019

  • 20/5/2019

Απόφ. 53047/1036 Τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 235/Δ/12.05.2019

  • 20/5/2019

Απόφ. 60073/1168 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 237/Δ/17.05.2019

  • 20/5/2019

Απόφ. Π.Δ. 19-04-19 Έγκριση πολεοδομικής μελέτης Α΄ κατοικίας σε έκταση ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1751/Β/17.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 409 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 222/Δ/16.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 789/47620 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δ.Ε. Ανθηδώνος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 223/Δ/16.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 561/10352 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων εντός των ορίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 228/Δ/16.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 821 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 230/Δ/16.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 39892/3902 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 233/Δ/16.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 953/58326 Σημειακή τροποποίηση της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Κάμπου του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 234/Δ/16.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 34843 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ανώνυμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.