Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 253/ΑΑΠ/30.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/427262/43866/3874/1411 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του τριώροφου κτηρίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4863/Β/31.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. 60292 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4863/Β/31.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. 60289 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 4892/Β/01.11.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. Δ21/οικ. 1418/Φ.Β01.01 Ανάθεση των έργων ανέγερσης σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια...

Περισσότερα

ΦΕΚ 453/Δ/30.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. 61239 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 453/Δ/30.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. 61240 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 453/Δ/30.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. 61241 Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην...

Περισσότερα

ΦΕΚ 454/Δ/30.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. 86075/8574 Μερικός επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού και καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 454/Δ/30.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. 86079/8575 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 460/Δ/31.10.2018

  • 1/11/2018

Απόφ. 215882 Επανακαθορισμός Οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας στην...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.