Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 104/Δ/08.03.2019

  • 13/3/2019

Απόφ. 24459 Επικύρωση καθορισμού τμηματικής οριοθέτησης χειμάρρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 106/Δ/12.03.2019

  • 12/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/19518/1064 Αναστολή χορήγησης οικοδομικών αδειών στην περιοχή νοτίως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 44/Α/09.03.2019

  • 9/3/2019

Απόφ. 4601 Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 45/Α/09.03.2019

  • 9/3/2019

Απόφ. 4602 Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 43/Α/09.03.2019

  • 9/3/2019

Απόφ. 4600 Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 810/Β/08.03.2019

  • 8/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/2153/143 Καθορισμός της σφραγίδας των Κτηματολογικών Γραφείων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 759/Β/05.03.2019

  • 7/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/15084/382 Εγκατάσταση σταθμών παραγωγής από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 795/Β/07.03.2019

  • 7/3/2019

Απόφ. 12903 Παράταση Ε.Π.Π. 2008 - ΠΙΣΤ. 2008 και 2009, Ε.Π.Π 2009 - ΠΙΣΤ. 2009 και 2010,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 92/Δ/05.03.2019

  • 7/3/2019

Απόφ. 602 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Κόκκινου Νερού, μετά από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 93/Δ/06.03.2019

  • 7/3/2019

Απόφ. 8615 Έγκριση απόφασης αποχαρακτηρισμού χερσαίας ζώνης λιμένα...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.