Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2042/Β/04.06.2019

  • 4/6/2019

Απόφ. 2/46033/0025 Παροχή της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2042/Β/04.06.2019

  • 4/6/2019

Απόφ. .2/46035/0025 Παροχή της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2042/Β/04.06.2019

  • 4/6/2019

Απόφ. 2/46038/0025 Παροχή της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2042/Β/04.06.2019

  • 4/6/2019

Απόφ. 2/46042/0025 Παροχή της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2047/Β/04.06.2019

  • 4/6/2019

Απόφ. 1612/118289 3η τροποποίηση της 1013/95296/13.09.2017 υπουργικής απόφασης ΘΕΜΑ:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2049/Β/04.06.2019

  • 4/6/2019

Απόφ. 290282/818 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Υπουργού και του Υφυπουργού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 281/Δ/04.06.2019

  • 4/6/2019

Απόφ. 133 Αναγκαστική απαλλοτρίωση χώρου του πρώην εργοστασίου λιπασμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1999/Β/31.05.2019

  • 3/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38329/2517 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 4932/2017 σχετικά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1999/Β/31.05.2019

  • 3/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38349/2518 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 20232/2010 σχετικά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2027/Β/31.05.2019

  • 3/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48128/1580 Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883/ 20-03-2019 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.