Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 284/Δ/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. Π.Δ.17-04-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 286/Δ/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. 27124 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 288/Δ/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/35959/1840 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 285/Δ/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. 2396 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του διώροφου κτιρίου που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 285/Δ/04.06.2019

  • 5/6/2019

Απόφ. 2399 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του διώροφου κτιρίου που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2040/Β/04.06.2019

  • 4/6/2019

Απόφ. 42863/438 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των τεχνικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2031/Β/04.06.2019

  • 4/6/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/169746/11279 Απόδοση ποσοστού επί τοις εκατό από τα έσοδα από τα εισιτήρια...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2042/Β/04.06.2019

  • 4/6/2019

Απόφ. 2/46052/0025 Παροχή της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2042/Β/04.06.2019

  • 4/6/2019

Απόφ. 2/46046/0025 Παροχή της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2042/Β/04.06.2019

  • 4/6/2019

Απόφ. 2/46054/0025 Παροχή της εγγύησης του ελληνικού δημοσίου προς τις τράπεζες...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.