Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 67/Α/24.04.2021

  • 24/4/2021

Απόφ. Πράξη 6 της 29-3-2021 Υπαγωγή στην παρ. 1 του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 68/Α/24.04.2021

  • 24/4/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4798 ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 62/Α/17.04.2021

  • 17/4/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4795 Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1472/Β/13.04.2021

  • 16/4/2021

Απόφ. Α. 1079 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1187/2017 (Β’ 4232) απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1424/Β/09.04.2021

  • 14/4/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/29576/482 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/ 65985/770/8-7-2020 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1489/Β/14.04.2021

  • 14/4/2021

Απόφ. 41228 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 129229/24-11-2017 κοινής απόφασης «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1489/Β/14.04.2021

  • 14/4/2021

Απόφ. 93 Παραχώρηση χρήσης στο Δήμο Κορυδαλλού της έκτασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 55/Α/09.04.2021

  • 10/4/2021

Απόφ. Πράξη 2 της 29-3-2021 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 54/Α/09.04.2021

  • 9/4/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4792 Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 48/Α/31.03.2021

  • 2/4/2021

Απόφ. NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4790 Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.