Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 18954 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιοτάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 18955 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 39825/872 Τροποποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης Οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 157737(640) Καθορισμός όρων δόμησης για το χώρο Ιερού Ναού στο νότιο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 80/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 39871/878 Τροποποίηση ορίων τομέων όρων δόμησης στοΟ.Τ. 16b της Πολεοδομικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 58172/933 Έγκριση τροποποίησης του Σχεδίου Πόλεως Πατρών με εκ νέου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 81/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 39970/881 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πέρδικας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 21551 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 82/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 62422 Αναγνώριση οδού ως κύριας δημοτικής.(2)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 75/Α/27.04.2018

  • 27/4/2018

Απόφ. 4533 Διαρθρωτικά μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.