Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 86/Α/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. 4616 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2116/Β/06.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/45954/480 Έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Επίτευξης Εθνικών Στόχων Ενεργειακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2118/Β/06.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. 83587/Γ4 Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Ιδρύματος Νεολαίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2141/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. . 68/10/22.05.2019 Παράταση της προθεσμίας της υποβολής δήλωσης του ν.2308/1995,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2141/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. 67/2/15.05.2019 Παράταση της προθεσμίας της υποβολής δήλωσης του ν.2308/1995...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2143/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. Π110/44485/4911 Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 29898/3378/2016 (Β΄1318) και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2152/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. 60469 ΕΞ 2019 Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από την πλημμύρα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2156/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΑΠΑΥ/299094/10137/1596/266 Παραχώρηση της αποκλειστικής αξιοποίησης, χρήσης, διαχείρισης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2172/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/48653/1597 Επιμερισμός ειδικού τέλους στους οικιακούς καταναλωτές...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2173/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. Φ/Α.5/29/οικ.59211/769 Τροποποίηση της Φ.Α.5/29/9840/1349/06-09-2010 (ΦΕΚ 386/ΑΑΠ/2010) απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.