Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 639/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 852 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 639/Β/27.02.2019

  • 28/2/2019

Απόφ. 1777 Τροποποίηση της 31637/7-12-2015 απόφασης (ΦΕΚ 2725/Β’/2015), όπως τροποποιήθηκε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 602/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 5367 Έγκριση της 173/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 603/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 14270/4232 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 603/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 14502/4291 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 604/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 28079 Τροποποίηση της 4260/791/23-01-2012 (Β' 231) απόφασης του Γενικού Γραμματέα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 604/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 20832 Τροποποίηση της αριθμ. 240982/21-12-2016 (Β’ 4398) απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 608/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 1739/15262 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 608/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 25133 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη- ρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 611/Β/26.02.2019

  • 27/2/2019

Απόφ. 22506 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.