Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 219/Δ/14.05.2019

  • 14/5/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/39300/595 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 219/Δ/14.05.2019

  • 14/5/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/49487/2701 Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1608/Β/10.05.2019

  • 13/5/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./14776/2018//Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1642/Β/13.05.2019

  • 13/5/2019

Απόφ. ΔΗΔ/17089 Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1643/Β/13.05.2019

  • 13/5/2019

Απόφ. 1596 Προσδιορισμός, σε σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 213/Δ/09.05.2019

  • 13/5/2019

Απόφ. 11183/229 Ανάκληση απόφασης αναγνώρισης οδού (παρόδου) επί της οδού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 216/Δ/10.05.2019

  • 13/5/2019

Απόφ. 1166 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του 1923 εκτός σχεδίου και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 218/Δ/10.05.2019

  • 13/5/2019

Απόφ. 10-04-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1620/Β/10.05.2019

  • 10/5/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓΡΓΓ/32989/627 Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1626/Β/10.05.2019

  • 10/5/2019

Απόφ. 100 Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Υπουργό Οικονομικών προκειμένου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.