Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2213/Β/08.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 43650 Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2218/Β/08.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/51775/1521 Προσδιορισμός Διοικητικών Κυρώσεων σε παραβάτες ΟΤΑ Α’...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2219/Β/10.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 1/7433 Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2242/Β/10.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 510 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2243/Β/10.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 3652 Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Τομέα Μακεδονίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 306/Δ/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/224963/158967/4496/1739 Έγκριση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Πρόερνας,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 306/Δ/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/49046/6374 Τροποποίηση της αριθμ. 40399/29.9.2017 απόφασης του Υπουργού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 309/Δ/10.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/23864/1268 Έγκριση παρέκκλισης όρων δόμησης για την προσθήκη χώρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 88/Α/10.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 4617 Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια σχετικά με την πρόσβαση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2157/Β/07.06.2019

  • 7/6/2019

Απόφ. 1886 1η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για τον προσδιορισμό...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.