Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2248/Β/10.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/52250/2579 Σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2258/Β/10.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. 19296/1750 Τροποποίηση της 13097/661/13-4-2017 (Β΄ 1403 και Β΄ 1892) υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 310/Δ/11.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. Π.Δ.30-05-19 Επανέγκριση ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 89/Α/10.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. 4619 Κύρωση των επιμέρους συμβάσεων για τα έργα V και VI της από...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2192/Β/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 44662/454 Καθορισμός των αρμοδίων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2168/Β/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ. - Κ.Ε/4059/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2180/Β/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. Δ.Ο.Υ./οικ/2979/Φ.911 Μέτρα Περιορισμού Κυκλοφορίας Οχημάτων στο Κέντρο της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2183/Β/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 42371 Τροποποίηση της 77100/24.12.2018 (ΦΕΚ 5971/ τ.Β΄/31.12.2018) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2185/Β/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. 7060/67763 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2185/Β/07.06.2019

  • 10/6/2019

Απόφ. ΔΝΣβ/οικ.39367 /ΦΝ 466 Τροποποίηση της απόφασης μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Αναθέτουσας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.