Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2298/Β/12.06.2019

  • 12/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/49436/2479 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - Καταχώριση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2301/Β/12.06.2019

  • 12/6/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./3350 /Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2305/Β/12.06.2019

  • 12/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53704/6906 Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παραγράφου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2282/Β/11.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. Φ.914.2/Γ/3224/Σ.698/03/7/2019/ΤΕΘΑ/1α Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.914.2/Γ/1920/ Σ.813/31-5-2007 απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2286/Β/11.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. Δ/ΥΠΑ/20064. Κατανομή και απόδοση χώρων από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2286/Β/11.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/52135/348 Τροποποίηση του άρθρου 2 των δεκατεσσάρων (14) αποφάσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2288/Β/11.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. 11716/986 Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση ακινήτου στο Δήμο Θεσσαλονίκης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2289/Β/11.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. Γ3α/Γ.Π.οικ.44342 Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Κοινοτικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2289/Β/11.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. Γ3α/Γ.Π.οικ.44338 Ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Κέντρων Ψυχικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2245/Β/10.06.2019

  • 11/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/YΦΠΓ/52113/572 Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης του άρθρου 2 παρ....

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.