Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 101/Δ/02.03.2018

  • 5/3/2018

Απόφ. 3649/17 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 719/Β/02.03.2018

  • 2/3/2018

Απόφ. 989 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 32/ΑΑΠ/27.02.2018

  • 1/3/2018

Απόφ. 318711/6011/17 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 33/ΑΑΠ/27.02.2018

  • 1/3/2018

Απόφ. Δ13/οικ/715 Ανακατάταξη οδικού τμήματος της Εθνικής Οδού (5) του Πρωτεύοντος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 35/ΑΑΠ/01.03.2018

  • 1/3/2018

Απόφ. 28-02-18 Έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 97/Δ/27.02.2018

  • 1/3/2018

Απόφ. 5520 Καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού στην περιοχή '"Άσπρη Άμμος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/23.02.2018

  • 28/2/2018

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ57/ ΤΠΚΑΧΜΑΕ/32383/22275/728/406 Οριοθέτηση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου “Μαγούλα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/23.02.2018

  • 28/2/2018

Απόφ. 2730 π.ε. Αναδημοσίευση της αριθμ. 2792/2183/22-5-1989 (Δ΄ 350) απόφασης Νομάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 28/ΑΑΠ/23.02.2018

  • 28/2/2018

Απόφ. 8997 πε Έγκριση παρέκκλισης στο χώρο των Συμμαχικών Νεκροταφείων...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.