Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 169/Δ/15.04.2019

  • 15/4/2019

Απόφ. 30366/1279 Καθορισμός όρων δόμησης για το έργο «Εκπόνηση μελετών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1237/Β/11.04.2019

  • 12/4/2019

Απόφ. 19951 Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 57/Α/11.04.2019

  • 11/4/2019

Απόφ. 4606 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1206/Β/10.04.2019

  • 11/4/2019

Απόφ. 1543 Τροποποίηση της 4786/27.11.2018 (ΦΕΚ 5539/τΒ/11-12-2018) απόφασης του Περιφερειάρχη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1220/Β/11.04.2019

  • 11/4/2019

Απόφ. 3122.1-Τ08/20892/2019 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την μελέτη και κατασκευή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1224/Β/11.04.2019

  • 11/4/2019

Απόφ. 18168/2724 Σύσταση επιτροπής καθορισμού λατομικών περιοχών Περιφερειακής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1226/Β/11.04.2019

  • 11/4/2019

Απόφ. 735 Τροποποίηση απόφασης Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου με...

Περισσότερα

ΦΕΚ 163/Δ/10.04.2019

  • 11/4/2019

Απόφ. Π.Δ.06-03-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 164/Δ/10.04.2019

  • 11/4/2019

Απόφ. 208/11542 Τροποποίηση - Διόρθωση οριογραμμής καείσας έκτασης που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 165/Δ/11.04.2019

  • 11/4/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/39225/591 Μη έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.