Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 327/Δ/18.06.2019

  • 19/6/2019

Απόφ. 8 Επικύρωση οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος "της Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 328/Δ/18.06.2019

  • 19/6/2019

Απόφ. Αριθμ. Δ19/οικ.1822/Φ.Ραφήνα 14 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών ρέματος Ραφήνας από Χ.Θ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 329/Δ/18.06.2019

  • 19/6/2019

Απόφ. 95586/Α2 Τοποθέτηση αιθουσών νηπιαγωγείων.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 330/Δ/18.06.2019

  • 19/6/2019

Απόφ. 7129/68404 Επανακαθορισμός της οριογραμμής αιγιαλού, που είχε οριστικοποιηθεί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2364/Β/18.06.2019

  • 19/6/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.6186/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 325/Δ/18.06.2019

  • 19/6/2019

Απόφ. 52885/1408 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη Δυτικής Αττικής των Προκαποδιστριακών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2326/Β/14.06.2019

  • 14/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/48828/2468 Παράταση της προθεσμίας για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2326/Β/14.06.2019

  • 14/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/48838/2466 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2326/Β/14.06.2019

  • 14/6/2019

Απόφ. ΔΙΔΑΔ/Φ.40/623/οικ.21542 Τροποποίηση της ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/ 30.10.1992 κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2317/Β/13.06.2019

  • 14/6/2019

Απόφ. 3122.1-Τ69/39950/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την μελέτη και κατασκευή...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.