Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1845/Β/07.05.2021

  • 7/5/2021

Απόφ. ΔΣ 136/7 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης (παρ. 8β του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1845/Β/07.05.2021

  • 7/5/2021

Απόφ. 136/6 Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθεσμιών για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1798/Β/29.04.2021

  • 29/4/2021

Απόφ. 51872 ΕΞ 2021 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 47458 ΕΞ 2020/15-05-2020 (Β΄ 1864) κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1726/Β/27.04.2021

  • 28/4/2021

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26388 π.ε./Α325 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-K.E./ 8832/Α325/5.11.2019 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 215/Δ/26.04.2021

  • 27/4/2021

Απόφ. 1089 Παράταση αναστολής έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 215/Δ/26.04.2021

  • 27/4/2021

Απόφ. 84494 Kαθορισμός αποδέκτη διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 63/Α/17.04.2021

  • 27/4/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4796 Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 70/Α/27.04.2021

  • 27/4/2021

Απόφ. Πράξη 7 της 29-3-2021 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 65/Α/23.04.2021

  • 24/4/2021

Απόφ. Πράξη 4 της 29-3-2021 Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 66/Α/23.04.2021

  • 24/4/2021

Απόφ. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4797 Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.