Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 354/Δ/26.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. ΔΑΕΕ/οικ.1755/Φ.Ερασίνος Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών ρέματος Ερασίνου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2514/Β/25.06.2019

  • 26/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47927/1399 Τροποποίηση της οικ.170383/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2522/Β/26.06.2019

  • 26/6/2019

Απόφ. 11436 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2529/Β/26.06.2019

  • 26/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47892/1396 Τροποποίηση της οικ.170378/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 343/Δ/25.06.2019

  • 26/6/2019

Απόφ. Π.Δ.06-06-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 345/Δ/25.06.2019

  • 26/6/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/492906/50720/4386 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του κτηρίου επί της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 345/Δ/25.06.2019

  • 26/6/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/492951/50726/4388 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του κτηρίου στη συμβολή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 345/Δ/25.06.2019

  • 26/6/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/492928/50723/4387 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του κτηρίου επί της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 346/Δ/25.06.2019

  • 25/6/2019

Απόφ. Δ19/1843/Φ. Ρέμα Παππά Καθορισμός της βαθιάς γραμμής του ρέματος Παππά στην πληγείσα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 341/Δ/24.06.2019

  • 25/6/2019

Απόφ. 61766/1198 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.