Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2540/Β/26.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47944/1403 Τροποποίηση της οικ.170385/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2541/Β/26.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47899/1397 Τροποποίηση της οικ.170375/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2542/Β/26.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47839/1393 Τροποποίηση της οικ.170374/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2569/Β/27.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. 69246 ΕΞ 2019 Συμπληρωματικός καθορισμός αποζημίωσης για νέους πληγέντες...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2578/Β/27.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5843/Α36 Παράταση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2582/Β/27.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. 66322 Τροποποίηση της 92185/3447/50213/28-08-2017 απόφασης του Αναπληρωτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2583/Β/27.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458 Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2586/Β/27.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. 1027/1934492 Διόρθωση αρχικών εγγραφών λόγω προδήλου σφάλματος σύμφωνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 348/Δ/26.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/203352/2165 8/1693 Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου του διωρόφου κτηρίου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 349/Δ/26.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. 9752 Μερική κύρωση του δασικού χάρτη του υπολοίπου του Δήμου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.