Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 5738/Β/19.12.2018

  • 19/12/2018

Απόφ. 137111 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5713/Β/19.12.2018

  • 19/12/2018

Απόφ. 99128/32001 + 95172/30913 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 301/ΑΑΠ/17.12.2018

  • 19/12/2018

Απόφ. 587204 (2045) Τροποποίηση του εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου στη ΔΚ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 301/ΑΑΠ/17.12.2018

  • 19/12/2018

Απόφ. Π.Δ. 22-11-18 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του παραδοσιακού οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5661/Β/17.12.2018

  • 18/12/2018

Απόφ. 93067/1083 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 212/Α/18.12.2018

  • 18/12/2018

Απόφ. 4583 Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5656/Β/17.12.2018

  • 18/12/2018

Απόφ. 18276/186141 Έγκριση της 530/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5656/Β/17.12.2018

  • 18/12/2018

Απόφ. 18580/189744 Έγκριση της 293/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5656/Β/17.12.2018

  • 18/12/2018

Απόφ. 19123/195604 Έγκριση της 261/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 299/ΑΑΠ/14.12.2018

  • 17/12/2018

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/76104/1176 Έγκριση Αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.