Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 367/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 3017 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 368/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 1475/88584 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του υδατορέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2576/Β/27.06.2019

  • 28/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47933/1400 Τροποποίηση της οικ.170381/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2597/Β/28.06.2019

  • 28/6/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620 Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2612/Β/28.06.2019

  • 28/6/2019

Απόφ. 67918 - 27/06/2019 Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2632/Β/28.06.2019

  • 28/6/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/4325/Α375 Διαδικασία χορήγησης έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 356/Δ/27.06.2019

  • 28/6/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ΤΠΔΝΣΜΜΤΠΙΤ/179136/19433/1482/443 Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 357/Δ/27.06.2019

  • 28/6/2019

Απόφ. Π.Δ.11-06-19 Αυτοδίκαιη ανάκληση της δέσμευσης που έχει επιβληθεί σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 371/Δ/28.06.2019

  • 28/6/2019

Απόφ. 2116 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος Γέρω Ποταμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 106/Α/27.06.2019

  • 27/6/2019

Απόφ. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος στις...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.