Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 131/Δ/28.03.2019

  • 28/3/2019

Απόφ. 147/2019 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 132/Δ/28.03.2019

  • 28/3/2019

Απόφ. 146/2019 Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με τις διατάξεις του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 982/Β/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/12883/764 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 986/Β/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. 7659 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1003/Β/26.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. 19111/192 Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1011/Β/26.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. 4415 Τροποποίηση της 12868/24-7-2018 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1020/Β/27.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883 Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1021/Β/27.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882 Επαναπροσδιορισμός κατηγοριών χερσαίων αιολικών σταθμών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 117/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. 12043 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 118/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/38207/562 Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.