Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2709/Β/02.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. Φ/Α.6.7/68367/938 Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄Ασπροπύργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2714/Β/02.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/197458/127075/5380/1806 Ίδρυση Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων - όροι,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2598/Β/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 3122.1-Τ26/46332/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκπόνηση των μελετών:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2619/Β/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. Δ13/οικ.27917-615 Τροποποίηση της αριθμ. 60134/786/2017 κοινής υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2654/Β/01.07.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 67612 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 129229/24-11-2017 (ΦΕΚ Β΄ 4122) κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2654/Β/01.07.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 67801 Τροποποίηση της 129345/24-11-2017 (Β΄ 4124) «Καθορισμός του ποσού,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 360/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 323931(992) Αλλαγή Χρήσης στο Ο.Τ.ΓΑ8 από χώρο παιδικής χαράς σε χώρο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 363/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 50642/4920 Μερικός επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 364/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 3114 Διόρθωση ονομασίας κορυφών σε υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 366/Δ/28.06.2019

  • 1/7/2019

Απόφ. 1299 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης του υπ.αριθμ. 667 τεμαχίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.