Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 389/Δ/04.07.2019

  • 4/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/58979/1531 Καθορισμός όρων και περιορισμών για την προστασία, διατήρηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 389/Δ/04.07.2019

  • 4/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/22812/1250 Σημειακή Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2720/Β/02.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47888/1394 Τροποποίηση της οικ.170379/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2721/Β/02.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. 67189 ΕΞ 2019 Ορισμός οργάνων που αποφαίνονται ή γνωμοδοτούν σε θέματα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2722/Β/02.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47937/1402 Τροποποίηση της οικ. 170382/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2750/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/57196/1639 Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης στην ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το έργο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2751/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60411/1577 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2752/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60398/1569 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2753/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60409/1576 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2759/Β/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. 3215 Άδεια χωροθέτησης και κατασκευής για τη μετεγκατάσταση...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.