Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1146/Β/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 12066πε/Α325 Τροποποίηση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ./5320/2016/Α325/ 09.02.2017 (Β΄ 637) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1160/Β/08.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 145/Δ/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. 16147/1634 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 146/Δ/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. Δ19/οικ.851/ Φ.ΕΥ.ΤΡ.ΚΥ. Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών για το ρέμα Κυψέλης στα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 148/Δ/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/22541/317 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 148/Δ/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/66447/45301/1226/527 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 150/Δ/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. 16406 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 152/Δ/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. Δ19/οικ.852/Φ.ΕΥ.ΤΡ.ΚΥ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών για το ρέμα Ευκαρπίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 154/Δ/08.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. Π.Δ. 19-03-19 Επέκταση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1148/Β/05.04.2019

  • 5/4/2019

Απόφ. 57806 Παράταση της 64413/28.3.2018 (ΑΔΑ: Ω0ΗΡΟΡ1ΦΦΤΧ) (ΦΕΚ 1174/Β΄/2018) απόφασης,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.