Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1135/Β/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/18135/511 Τροποποίηση της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/ 13.12.2017 υπουργικής απόφασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1146/Β/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12346πε/Α325 Συμπλήρωση της με αριθ. Υ.Α.Σ. 6425/Α32/25.9.2009 (Β’ 2080) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1146/Β/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. 12066πε/Α325 Τροποποίηση της Δ.Α.Ε.Φ.Κ./5320/2016/Α325/ 09.02.2017 (Β΄ 637) κοινής υπουργικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1160/Β/08.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμενης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 145/Δ/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. 16147/1634 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 146/Δ/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. Δ19/οικ.851/ Φ.ΕΥ.ΤΡ.ΚΥ. Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών για το ρέμα Κυψέλης στα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 148/Δ/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/22541/317 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 148/Δ/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/66447/45301/1226/527 Έγκριση κήρυξης και οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 150/Δ/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. 16406 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 152/Δ/05.04.2019

  • 8/4/2019

Απόφ. Δ19/οικ.852/Φ.ΕΥ.ΤΡ.ΚΥ Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών για το ρέμα Ευκαρπίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.