Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2784/Β/04.07.2019

  • 4/7/2019

Απόφ. ΓΔΟΥ 235 Καθορισμός των όρων της επένδυσης για τη μεταφορά του Καζίνο...

Περισσότερα

ΦΕΚ 376/Δ/03.07.2019

  • 4/7/2019

Απόφ. 89071/1648 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Πόλεως Νεμέας στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 376/Δ/03.07.2019

  • 4/7/2019

Απόφ. 89084/1649 Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου Πόλεως Νεμέας στα Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 2739/Β/03.07.2019

  • 4/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/57691/7404 Παράταση λειτουργίας συλλογικών οργάνων της παραγράφου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2772/Β/04.07.2019

  • 4/7/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/5164/Α36 Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2786/Β/04.07.2019

  • 4/7/2019

Απόφ. 3122.1-Τ41/49490/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2786/Β/04.07.2019

  • 4/7/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6757 /Α325 Αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου πληγέντων κτηρίων, επί...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2792/Β/04.07.2019

  • 4/7/2019

Απόφ. 74502 ΕΞ 2019 EMΠ Έγκριση γενικής οργάνωσης του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2812/Β/04.07.2019

  • 4/7/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/356481/254593/7509/2927 Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασίες και καθορισμός των οργάνων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 378/Δ/03.07.2019

  • 4/7/2019

Απόφ. 2979 Επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα ιδιοκτησίας...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.