Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2833/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. . ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60406/1574 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2834/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 4636 Ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.3: Πρόληψη ζημιών σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2834/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 4637 Ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.4: Αποκατάσταση ζημιών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2839/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 70222 Τροποποίηση της Φ. 3131/17/96/28.2.1997 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2842/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/51909/2570 Υπαγωγή κτηματογραφούμενων περιοχών στην τοπική αρμοδιότητα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 385/Δ/04.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 32892 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον καθορισμό ορίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 387/Δ/04.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 112952 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος χειμάρρου «Σκάγια»,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 397/Δ/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. Π.Δ. 2-7-19 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2871/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60696/7710 Διαδικασίες εντοπισμού και επιβολής κυρώσεων αυθαιρέτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2872/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/60699/7711 Διαδικασίες δειγματοληπτικού ελέγχου Δηλώσεων Αυθαιρέτων,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.