Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 230/Δ/16.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 39892/3902 Επανακαθορισμός των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 233/Δ/16.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 953/58326 Σημειακή τροποποίηση της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Κάμπου του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 234/Δ/16.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 34843 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ανώνυμου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 73/Α/17.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 4611 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 73/Α/17.05.2019

  • 17/5/2019

Απόφ. 4611 Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1699/Β/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. 33862 Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1700/Β/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. 436 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1701/Β/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./5762/2018/Α325 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1719/Β/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. 69013/Ζ1 Παράταση των προβλεπόμενων στην παράγραφο 5 του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1727/Β/16.05.2019

  • 16/5/2019

Απόφ. 1289 Τροποποίηση της ΓΔΣΥ/οικ.18114/27-08-2018 (ΦΕΚ 4158/τ.Β΄/21-9-2018) υπουργικής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.