Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2766/Β/04.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/47924/1398 Τροποποίηση της οικ. 170384/13-01-2016 απόφασης του Υπουργού ΠΕΝ...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2807/Β/04.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. Δ1/Γ. Π. οικ.48969 Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών επιμέρους τμημάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2865/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 596 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2887/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 30151/ΕΓ434 Έγκριση για τη δημιουργία Οργανωμένου Χώρου Προσωρινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2894/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 1593/166597 Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χρηματοδότησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2898/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 12961 Καθορισμός κριτηρίων και τρόπου διανομής των ιαματικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2900/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60997/1593 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 383/Δ/04.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. Π.Δ.14-06-19 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2825/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60407/1575 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2826/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/33328/995 Τροποποίηση της Δ3/Α/846/28-02-2013 απόφασης άδειας εγκατάστασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.