Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 13/Β/11.01.2019

  • 14/1/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ 10503/Α325 Χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση κτιρίων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5984/Β/31.12.2018

  • 11/1/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./12147/Α325 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/03.08.2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5963/Β/31.12.2018

  • 10/1/2019

Απόφ. 70977 Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 318/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 9/1/2019

Απόφ. 19197 Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 6/Β/09.01.2019

  • 9/1/2019

Απόφ. 4 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5971/Β/31.12.2018

  • 9/1/2019

Απόφ. 77100 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Υλοποίησης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 536/Δ/31.12.2018

  • 9/1/2019

Απόφ. 3185 Mερική κύρωση δασικού χάρτη των Τοπικών Κοινοτήτων (4 συνολικά...

Περισσότερα

ΦΕΚ 537/Δ/31.12.2018

  • 9/1/2019

Απόφ. 67359 Επικύρωση έκθεσης για τον καθορισμό ορίων αιγιαλού και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 5970/Β/31.12.2018

  • 9/1/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/92418/13080 Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παρ. 2 του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 316/ΑΑΠ/31.12.2018

  • 8/1/2019

Απόφ. 4243 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του '23 εκτός σχεδίου πόλης...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.