Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2900/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60997/1593 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 383/Δ/04.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. Π.Δ.14-06-19 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου στην εκτός του εγκεκριμένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2825/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60407/1575 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2826/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/33328/995 Τροποποίηση της Δ3/Α/846/28-02-2013 απόφασης άδειας εγκατάστασης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2833/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. . ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60406/1574 Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2834/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 4636 Ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.3: Πρόληψη ζημιών σε...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2834/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 4637 Ρυθμίσεις στο πλαίσιο του Υπομέτρου 8.4: Αποκατάσταση ζημιών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2839/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 70222 Τροποποίηση της Φ. 3131/17/96/28.2.1997 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2842/Β/05.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/51909/2570 Υπαγωγή κτηματογραφούμενων περιοχών στην τοπική αρμοδιότητα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 385/Δ/04.07.2019

  • 5/7/2019

Απόφ. 32892 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον καθορισμό ορίων...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.