Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1922/Β/13.05.2021

  • 14/5/2021

Απόφ. 556/2/22.04.2021 Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1922/Β/13.05.2021

  • 14/5/2021

Απόφ. 556/3/22.04.2021 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 218/2/22.09.2016 απόφασης της Επιτροπής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1954/Β/14.05.2021

  • 14/5/2021

Απόφ. 47625 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 21142/18.02.2019 υπουργικής απόφασης «Τρίτη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 252/Δ/13.05.2021

  • 14/5/2021

Απόφ. 43747 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δημοτικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 259/Δ/14.05.2021

  • 14/5/2021

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/82810/3602 Αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1923/Β/13.05.2021

  • 14/5/2021

Απόφ. 15005 οικ. Φ.700.9 Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1898/Β/12.05.2021

  • 12/5/2021

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./οικ. 9050/Α325 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3-8-2018 κοινής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 246/Δ/11.05.2021

  • 12/5/2021

Απόφ. 88806 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2951/163649/14-10-2016 απόφασης του Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1844/Β/07.05.2021

  • 10/5/2021

Απόφ. 135/9/15.04.2021 Έκδοση απόφασης περί παράτασης των προθεσμιών για την υποβολή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1845/Β/07.05.2021

  • 7/5/2021

Απόφ. ΔΣ 136/8 Καθορισμός ημερομηνιών έναρξης της Ανάρτησης (παρ. 8β του...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.