Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 2937/Β/12.07.2019

  • 12/7/2019

Απόφ. 150129 Τροποποίηση - αναθεώρηση, ως προς την ποσότητα αστικών στερεών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 119/Α/08.07.2019

  • 9/7/2019

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81 Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2901/Β/09.07.2019

  • 9/7/2019

Απόφ. Υ1 Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων.(1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2851/Β/05.07.2019

  • 8/7/2019

Απόφ. 3122.1-Τ64/47122/2019 Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου:...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2873/Β/05.07.2019

  • 8/7/2019

Απόφ. Γ1α/Γ.Π.40043 Καθορισμός προδιαγραφών και κανονισμού λειτουργίας Μονάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 392/Δ/05.07.2019

  • 8/7/2019

Απόφ. 59416/5799 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού στην περιοχή παραλία...

Περισσότερα

ΦΕΚ 393/Δ/05.07.2019

  • 8/7/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/258601/183951/5185/1992 Έγκριση οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου "Τούρλα", Τ.Κ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 393/Δ/05.07.2019

  • 8/7/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/238461/169282/4761/1857 Έγκριση οριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου Καμπερίου,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 396/Δ/05.07.2019

  • 8/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/3186/203 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2841/Β/05.07.2019

  • 8/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60654/1581 Έγκριση του Εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.