Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1361/Β/19.04.2019

  • 22/4/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ. 4181/A321 Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1390/Β/22.04.2019

  • 22/4/2019

Απόφ. 61/16/10.04.2019 Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1395/Β/22.04.2019

  • 22/4/2019

Απόφ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/ 23 /A321 Προθεσμίες χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1397/Β/22.04.2019

  • 22/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ 81 Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 194/Δ/22.04.2019

  • 22/4/2019

Απόφ. 70910/1683 Δέσμευση ζώνης διέλευσης οδού κατ’ εφαρμογή του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 194/Δ/22.04.2019

  • 22/4/2019

Απόφ. 92 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος που...

Περισσότερα

ΦΕΚ 194/Δ/22.04.2019

  • 22/4/2019

Απόφ. 1159 Αναγνώριση, ως προϋφιστάμενη του 1923, της οδού που συνδέει...

Περισσότερα

ΦΕΚ 194/Δ/22.04.2019

  • 22/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/26117/1367 Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου, οικιστικού συνόλου (κτίρια...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1342/Β/19.04.2019

  • 19/4/2019

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Βέροιας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 186/Δ/18.04.2019

  • 19/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/96770/4905 Καθορισμός εγκατάστασης κοινωφελών δραστηριοτήτων και...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.