Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 375/Δ/02.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. 33103 Επικύρωση έκθεσης και διαγράμματος για τον καθορισμό ορίων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 112/Α/03.07.2019

  • 3/7/2019

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 71 Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 111/Α/02.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων. (1)...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2646/Β/01.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/56257/7231 Τροποποίηση της αριθμ. 36060/1155/Ε.103/ 13-06-2013 απόφασης των Υπουργών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2659/Β/01.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. 47766/2075 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 99146/7001/2016 απόφασης Ασκούσας Καθήκοντα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2685/Β/02.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57711/3598 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 152442/2015 σχετικά με τις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2696/Β/02.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. 403/5/13.06.2019 Τροποποίηση της 218/2/22-9-2016 απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2708/Β/02.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΥΦΠΓ/58946/685 Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης του άρθρου 2 παρ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 2709/Β/02.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. Φ/Α.6.7/68367/938 Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β΄Ασπροπύργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2714/Β/02.07.2019

  • 2/7/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/197458/127075/5380/1806 Ίδρυση Επισκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων - όροι,...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.