Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 405/Δ/16.07.2019

  • 17/7/2019

Απόφ. 4054 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στα...

Περισσότερα

ΦΕΚ 409/Δ/16.07.2019

  • 17/7/2019

Απόφ. 0367/1280 Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων του οριοθετημένου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 123/Α/17.07.2019

  • 17/7/2019

Απόφ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 84 Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2920/Β/12.07.2019

  • 15/7/2019

Απόφ. 2257 Τροποποίηση της 3496/29.11.2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2926/Β/12.07.2019

  • 15/7/2019

Απόφ. 1235 Τύπος και περιεχόμενο της πράξης επιβολής προστίμου στις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2935/Β/12.07.2019

  • 15/7/2019

Απόφ. 16206/40269 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 401/Δ/12.07.2019

  • 15/7/2019

Απόφ. 84830 Έγκριση σημειακής τροποποίησης του εγκεκριμένου Γενικού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2907/Β/12.07.2019

  • 12/7/2019

Απόφ. 305 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 2936/Β/12.07.2019

  • 12/7/2019

Απόφ. Α. 1272 Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.