Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 83/ΑΑΠ/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. - Ανανέωση της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 3 του π.δ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 1398/Β/25.04.2018

  • 26/4/2018

Απόφ. 60570 Έγκριση της αριθμ. 229/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1374/Β/24.04.2018

  • 24/4/2018

Απόφ. 3122.1-Τ37/27471/18 Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για την εκτέλεση του έργου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1377/Β/24.04.2018

  • 24/4/2018

Απόφ. 13022 Ειδικό Πρόγραμμα Χορήγησης Επενδυτικών Δανείων Οργανισμών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/19.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. 55339 Αναγνώριση ως κύριας δημοτικής οδού που συνδέει την επαρχιακή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 69/ΑΑΠ/19.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. 887 Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ’23 εκτός σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/19.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. 18951 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 71/ΑΑΠ/19.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. 144807(575) Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με τον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 73/ΑΑΠ/19.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. - Αναγκαστική Απαλλοτρίωση δημοτικής δασικής έκτασης 10.668,12...

Περισσότερα

ΦΕΚ 71/Α/23.04.2018

  • 23/4/2018

Απόφ. Πράξη 6 της 20-4-2018 Τροποποίηση της 48/11-12-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση...

Περισσότερα

© 1997 - 2019 Domiki.gr All rights reserved.