Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 1011/Β/26.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. 4415 Τροποποίηση της 12868/24-7-2018 απόφασης Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1020/Β/27.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25512/883 Ορισμός του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1021/Β/27.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/25511/882 Επαναπροσδιορισμός κατηγοριών χερσαίων αιολικών σταθμών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 117/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. 12043 Επικύρωση των οριογραμμών τμήματος υδατορέματος στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 118/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/38207/562 Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 121/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. 42686 Επανακαθορισμός οριογραμμής αιγιαλού στην Θέση «Σωτηριώτισσα»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 124/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/44056/682 Έγκριση τροποποίησης ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 125/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. 29387/440 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως...

Περισσότερα

ΦΕΚ 128/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. 165 Προσδιορισμός χρήσης γης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 129/Δ/22.03.2019

  • 27/3/2019

Απόφ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΒΜΑ/ΤΒΜΑΧΜΑΕ/92505/63560/1065/437 Προσωρινή οριοθέτηση ως αρχαιολογικού χώρου του οχυρωμένου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.