Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 133/Α/07.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 4622 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 427/Δ/06.08.2019

  • 7/8/2019

Απόφ. ΔΠΧΣ 1717 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 428/Δ/06.08.2019

  • 7/8/2019

Απόφ. 38414 Επανακαθορισμός των ορίων αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 429/Δ/06.08.2019

  • 7/8/2019

Απόφ. 4682 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος στη...

Περισσότερα

ΦΕΚ 429/Δ/06.08.2019

  • 7/8/2019

Απόφ. 3382 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών δύο συνεχόμενων τμημάτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 430/Δ/06.08.2019

  • 7/8/2019

Απόφ. 114858 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3101/Β/02.08.2019

  • 5/8/2019

Απόφ. 78/5/17.7.2019 Παράταση της προθεσμίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3110/Β/05.08.2019

  • 5/8/2019

Απόφ. 352 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3111/Β/05.08.2019

  • 5/8/2019

Τροποποίηση-Συμπλήρωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3109/Β/03.08.2019

  • 3/8/2019

Απόφ. 80/2/31-1-2019 Διόρθωση αρχικών εγγραφών λόγω προδήλου σφάλματος, σύμφωνα...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.