Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 176/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 641 Καθορισμός επιτρεπόμενης χρήσης γης τμήματος του αριθμ....

Περισσότερα

ΦΕΚ 177/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 44492 Επικύρωση καθορισμού οριοθέτησης τμήματος ποταμού Μεγανίτη,...

Περισσότερα

ΦΕΚ 177/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 284227/2018 Αναγνώριση οδού εκτός σχεδίου ως προϋφιστάμενης του έτους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 178/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 32231/3193 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «Ο.Τ.451...

Περισσότερα

ΦΕΚ 178/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 455/28644 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 179/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 16775 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 181/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/Δ ΧΩΡΣ/28990/358 Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1254/Β/12.04.2019

  • 15/4/2019

Απόφ. 313/2019 Κανονισμός λειτουργίας εργαλείου σύγκρισης τιμών στον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1277/Β/15.04.2019

  • 15/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 166/Δ/12.04.2019

  • 15/4/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/39251/593 Μη έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.