Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 3138/Β/07.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 79/2/24.07.2019 Εξαίρεση ακινήτων για τα οποία διαπιστώθηκε η περαίωση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3138/Β/07.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 79/3/24.07.2019 Τροποποίηση της 61/16/10.04.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3149/Β/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 1290 Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβολής στις...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3149/Β/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8041/Α321 Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3154/Β/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 360 Καθορισμός επιτοκίου εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 440/Δ/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 129040 Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου «Ανωγείων»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 448/Δ/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 38651 Κύρωση τμήματος υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 450/Δ/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 39114 Καθορισμός των ορίων αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού...

Περισσότερα

ΦΕΚ 451/Δ/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/215724/3757 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 454/Δ/08.08.2019

  • 8/8/2019

Απόφ. 172997 Τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μοιρών με...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.