Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 423/Δ/01.08.2019

  • 2/8/2019

Απόφ. 3877 Επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε τμήμα της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 424/Δ/01.08.2019

  • 2/8/2019

Απόφ. 2340 Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος του ρέματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 425/Δ/01.08.2019

  • 2/8/2019

Απόφ. 103654 Καθορισμός χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στον οικισμό...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3083/Β/31.07.2019

  • 1/8/2019

Απόφ. Α.1288 Τροποποίηση της ΔΕΦΚΦ 1116596 ΕΞ 2017/02-08-2017 (Β’2745) απόφασης του...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3056/Β/29.07.2019

  • 29/7/2019

Απόφ. Α.1301 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3056/Β/29.07.2019

  • 29/7/2019

Απόφ. Α.1300 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3057/Β/29.07.2019

  • 29/7/2019

Απόφ. Α.1302 Εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος...

Περισσότερα

ΦΕΚ 417/Δ/26.07.2019

  • 29/7/2019

Απόφ. 1413/84665 Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της...

Περισσότερα

ΦΕΚ 127/Α/24.07.2019

  • 24/7/2019

Απόφ. ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση άμεσων κινδύνων και αναγκών...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3007/Β/23.07.2019

  • 23/7/2019

Απόφ. Α.1278 Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.