Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 464/Δ/22.08.2019

  • 26/8/2019

Απόφ. 1444/89226 Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης «Σχέδιο Χωρικής...

Περισσότερα

ΦΕΚ 467/Δ/23.08.2019

  • 26/8/2019

Απόφ. 152050 Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού - παραλίας στη θέση «ΑΜΜΟΥΣΩ»...

Περισσότερα

ΦΕΚ 468/Δ/23.08.2019

  • 23/8/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/184925/3167 Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3202/Β/22.08.2019

  • 22/8/2019

Απόφ. 1633 2η τροποποίηση της α.π. 2596/03-12-2018 απόφασης (ΦΕΚ 5565/τ.Β΄/11-12-2018...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3190/Β/13.08.2019

  • 14/8/2019

Απόφ. 1319 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3166/Β/12.08.2019

  • 13/8/2019

Απόφ. 38321 Ζώνη εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων με απαγόρευση θήρας...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3166/Β/12.08.2019

  • 13/8/2019

Απόφ. 38323 Δημιουργία δύο (2) ζωνών εκγύμνασης κυνηγετικών σκύλων και...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3194/Β/13.08.2019

  • 13/8/2019

Απόφ. 81/6/08.08.2019 Καθορισμός της ημερομηνίας μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή...

Περισσότερα

ΦΕΚ 3194/Β/13.08.2019

  • 13/8/2019

Απόφ. 81/11/08.08.2019 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πολυγύρου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 449/Δ/08.08.2019

  • 13/8/2019

Απόφ. 10966/17 1. Ανάκληση της αριθμ. 2284/83/14-9-1987 (ΦΕΚ 922/Δ΄/22-9-1987) απόφασης...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.