Ροή ΦΕΚ

ΦΕΚ 178/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 32231/3193 Επανακαθορισμός της οριογραμμής παραλίας στη θέση «Ο.Τ.451...

Περισσότερα

ΦΕΚ 178/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 455/28644 Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 179/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. 16775 Αναγνώριση τμήματος οδού ως προϋφιστάμενου του 1923, σε εκτός...

Περισσότερα

ΦΕΚ 181/Δ/16.04.2019

  • 16/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/Δ ΧΩΡΣ/28990/358 Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1254/Β/12.04.2019

  • 15/4/2019

Απόφ. 313/2019 Κανονισμός λειτουργίας εργαλείου σύγκρισης τιμών στον...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1277/Β/15.04.2019

  • 15/4/2019

Απόφ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων...

Περισσότερα

ΦΕΚ 166/Δ/12.04.2019

  • 15/4/2019

Απόφ. ΠΔΕ/ΔΠΧΣ/39251/593 Μη έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου...

Περισσότερα

ΦΕΚ 169/Δ/15.04.2019

  • 15/4/2019

Απόφ. 30366/1279 Καθορισμός όρων δόμησης για το έργο «Εκπόνηση μελετών για...

Περισσότερα

ΦΕΚ 1237/Β/11.04.2019

  • 12/4/2019

Απόφ. 19951 Καθορισμός των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των Δήμων έτους...

Περισσότερα

ΦΕΚ 57/Α/11.04.2019

  • 11/4/2019

Απόφ. 4606 Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής...

Περισσότερα

© 1997 - 2020 Domiki.gr All rights reserved.